48 danske kvindelige studerende fra fem danske universiteter har i et åbent brev til Information fortalt deres oplevelser om krænkelser på institutioner. Det overrasker ikke formanden for Rektorkollegiet Anders Overgaard Bjarklev.

Tekst // Lina Mancini

Kvindelige studerende på danske universiteter oplever at blive udsat for chikane og krænkelser, viser en undersøgelse fra Dansk Magisterforening. Hver tiende ud af de 1000 deltager i undersøgelsen har fortalt, at de som studerende har været udsat for kønschikane i løbet af de seneste år.

48 kvindelige studerende fra fem danske universiteter fortæller i et åbent brev til Information om krænkelser og sexchikane, som de har været udsat for enten fra deres medstuderende eller undervisere. De 48 studerende har organiseret sig på tværs af universiteterne, så de kan få deres budskab ud og starte en debat om sexchikane som et generelt og tværgående problem på universiteterne. De 48 studerende skriver under på, at de har oplevet at blive krænket eller diskrimineret, og de studerende og universiteterne har iværksat en undersøgelse, der skal kortlægge problemets omfang. Lektor og kønsforsker fra Aalborg Universitet Lisa Rolandsen Augustin udtaler sig om sagen:

”De danske universiteter afspejler samfundet. Generelt kan man sige, at #metoo-debatten også tilkendegiver sig i universitetsmiljøet. Den kampagne, der kommer frem nu, og de opslag, der har været på DTU, viser jo, at universiteterne har mange af de samme problemer som det øvrige samfund.”

Forkvinden for Danske Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost siger:

”Det, vi ser, er toppen af isbjerget. Der er flere og flere, der melder sig på banen for at fortælle deres historier. Der er nogle forskellige tendenser, der bevidner, at her er nogle problemer. Om det er en kultur, eller om det er enkeltstående tilfælde, det må tiden vise, når vi har noget mere data.”

Formand for Rektorkollegiet Anders Overgaard Bjarklev siger om sagen:

”48 er 48 for mange. Jeg beklager dybt, at der er kvinder, der oplever at blive udsat for chikane eller krænkende adfærd.”

Selvom forholdet mellem underviser og studerende er mindre autoritetsstyrede på universitetet end på gymnasierne, så er der stadig et magtforhold mellem underviseren og den studerende. Lisa Rolandsen Augustin kommenterer, at man skal være opmærksom på et ulige magtforhold mellem underviseren og de studerende:

”Som underviser har man et særligt ansvar for at opretholde en ordentlig omgangstone, så man ikke kommer til at legitimerer nogle ting.”

”Er jeg overrasket? […] Nej, det er jeg nok desværre ikke. Fordi vi er en del af samfundet, vi er et spejl af samfundet. Om end vi gør vores yderste for at forhindre det, så er det forventeligt, at den her slags ting kan ske.” siger Anders Overgaard Bjarklev

Lisa Rolandsen Augustin siger:

”Jeg ville være overrasket, hvis universiteterne skulle være det sted, der gik fri for chikane og krænkelser.”

Sexchikane kan ske for alle, lige meget køn, universitet og studie, og det er anmeldelser, som skal tages alvorligt. Derfor er det vigtigt, at man som studerende er klar over det pågældende universitets tolerance overfor emnet, da de deltagende i Dansk Magisterbladets undersøgelse, hvor hver tredje ud af 1000 deltagere har udtalt, at de ikke ved, hvor de kan få hjælp, hvis de bliver udsat for sexchikane. Ifølge Aalborg Universitet er der en forventning til alle studerende og medarbejdere om, at der ikke foregår mobning, chikane, diskrimination og forskelsbehandling, samt der ikke må bruges trusler om vold og udøvelse af vold. Aalborg Universitet har en nultolerancepolitik overfor udøvelse af disse adfærdsformer. Er en studerende blevet udsat for det førnævnte eller vidne til det, kan de henvende sig til universitets centrale studievejledning:

Telefon: 99 40 94 40 (mandag-fredag kl. 12-15)
Mail: studievejledning@aau.dk 
Web: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/