Tekst og fotos: Alexander Kokkedal

Aalborg strutter af kultur. Hvad enten du er ny i byen, eller har boet her i årevis, vil der fortsat være steder, du ikke kender til, hvor du kan høre noget musik, se nogle film eller et teaterstykke. Og hvor du kan møde andre studerende, blive del af et fællesskab og få noget, der giver værdi ved siden af studiet. Onsdag 10. oktober afholder Study Aalborg deres årlige Kultur Crawl for studerende, hvor du kan lære fire kulturinstitutioner at kende.

 

Fordommene brydes

Study Aalborg er en indsats, der hører under Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune. Hensigten er i tråd med kommunens uddannelsesstrategi for 2015-2018 at involvere studerende i udviklingen af kulturelle tilbud. Kultur Crawl er én af måderne, det mål bliver nået på. Byrådspolitiker Lasse Frimand Jensen (S) er Uddannelsesrådets formand og fortæller om crawlen.

”De får en kort introduktion til et kultursted – det kan fx være Skråen, Biffen (i Nordkraft, red.), Musikkens Hus eller Platform 4 – fordi vi ikke nødvendigvis tror, at alle studerende kommer til at kende de her kulturtilbud,” siger han. Ønsket er, at studerende skal opleve kulturtilbuddene med egne øjne, modsat blot at høre om dem fra andre.

”Nogle gange brydes fordommene også. Der er alle mulige rygter omkring f.eks. et sted som 1000Fryd og hvad for et klientel, der kommer der. Men når man så på turen kommer derhen og oplever, hvordan det egentlig er, tror jeg, at mange får et meget bedre indtryk af stedet, end det de havde hørt på forhånd,” fortæller Lasse Frimand Jensen.

”Det (Kultur Crawlen, red.) er med til at brande og italesætte, hvor vigtige de her kulturinstitutioner er, og hvad de kan tilbyde,” fortsætter han.

 

Studerende skal udvikle kulturtilbud

Målet om at involvere studerende i udviklingen af tilbud er noget, Helle Lundgreen lægger meget vægt på. Hun er sekretær for Uddannelsesrådet og ansat i Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning. At introducere de studerende for kulturlivet er blot én del af crawlen.

”Vi vil jo også rigtig gerne have de studerende til at engagere sig som frivillige i de forskellige kulturinstitutioner, for på den måde får man også udviklet kulturtilbuddet, sådan at det henvender sig også til den målgruppe,” fortæller hun.

”Det er et gratis arrangement, som vi giver til de studerende, så de kan få en smagsprøve på kulturlivet, og undervejs er der helt klart nogle af institutionerne, som vil sige, at det også er muligt at blive frivillig her og være med til at påvirke dels programmet, og hvordan deres institution som sådan udvikler sig,” uddyber Helle Lundgreen.

Kultur Crawlen d. 10. oktober bliver primært for danske studerende, dog afholder Study Aalborg et kultur crawl for internationale studerende på et senere tidspunkt. For første gang får erhvervsstuderende dog mulighed for at deltage.

Ved at studerende bliver frivillige i kulturtilbuddene, får de personlige og faglige kompetencer. Og det styrker deres muligheder for ansættelse efter studiet, lyder det fra Lasse Frimand Jensen.

”Foreningsliv er så afgørende i det danske samfund, og når vi snakker med vores virksomheder, siger de, at de nogle gange ansætter nogen udelukkende på baggrund af de hobbies og interesser, de har haft,” fremhæver han.

Lasse Frimand Jensen og Helle Lundgreen

Et led i en større indsats

Kultur Crawlen skal ses som et blandt flere arrangementer, Study Aalborg afholder for at give nuværende og kommende studerende et godt studieliv og lyst til at blive boende i byen efter endt studie. Bl.a. har de også en sports- og kulturmesse allerede d. 12. september, og målet er at synliggøre såvel Study Aalborgs som andres kulturarrangementer.

”Vi vil i højere grad begynde at lægge nogle arrangementer ind igen på Study Aalborg-hjemmesiden under ’Det sker’ (en fane på siden, red.). Det har vi gjort tidligere, og vi har så også nogle henvisninger til de forskellige kulturinstitutioner,” fortæller Helle Lundgreen.

At styrke engagementet i Aalborgs kulturliv er blot ét led i realiseringen af den samlede uddannelsesstrategi, der bl.a. også spænder over opførelse af ungdomsboliger og tag-over-hovedet-garanti. At fokusere på studerendes trivsel ser Lasse Frimand Jensen som noget, der i sidste ende kan skabe vækst i og interesse for Aalborg Kommune.

”Én af vores største fordele som kommune er, at vi er en populær uddannelsesby. Hvis vi uddanner en stor del af arbejdskraften, så ved vi jo også, at det skaber vækst. Det gør, at det bliver interessant for mange virksomheder at flytte hertil,” forklarer han.

Iben Dich

Studerende: Der er tid til både studie og afbræk

Men én ting er, hvad kommunen synes er godt for de studerende. Studiet er et fuldtidsstudie, så har man overhovedet tid til at tage rundt på spillesteder mv.? Ja, mener Iben Dich. Hun læser sociologi og repræsenterer AAU-studerende i Uddannelsesrådet.

”Jeg synes godt, at man kan have tid til begge dele. En del af det at være studerende er også at kunne have et afbræk i sin hverdag, i stedet for kun at have fokus på studiet. Og dér kan man f.eks. gøre det til et kulturelt afbræk, hvor Kultur Crawl kan give nogle forslag,” siger hun.

At et event som Kultur Crawl udover blot at gavne studielivet også giver studerende noget af værdi, de kan tage med sig efter tiden på universitetet, bekræfter hun.

”[Det er] både at skabe et rigt studieliv, men også at gøre Aalborg til en by, hvor man kan bo efter sit studie og have nogle ting, du som beboer i Aalborg har mulighed for at tage fra din studietid til dit videre liv, hvis du bliver videre bosat i Aalborg,” fremhæver Iben Dich.

Og studerende er ikke hensat til at være passive forbrugere af kulturtilbud eller Study Aalborg. Iben Dich fastslår, at alle har mulighed for at byde ind med feedback til, hvordan Aalborg kan blive en bedre studieby. Det kunne f.eks. være i Uddannelsesrådet, igennem hvilket man også møder studerende fra kommunens andre uddannelsesinstitutioner.

”Hvis man har lyst til at påvirke Uddannelsesrådet, kunne det være en start at deltage i Studenterforum (Studentersamfundets studenterpolitiske organ, red.) eller prøve at være aktiv i nogle af de studenterpolitiske ting i Uddannelsesrådet,” understreger hun.

Interesseret i Kultur Crawl?
Følg Study Aalborgs Facebook-side, @studyaalborg, hvor der bliver lagt info op om tilmelding til Kultur Crawl og om andre events for studerende. Der er plads til ca. 75 deltagere, så det gælder om at være hurtig.

 

Program for Kultur Crawl d. 10. oktober
Kl. 17.00: Uddeling af goodiebags i Kedelhallen i Nordkraft

17.45-18.05: Præsentation af Biffen i Nordkraft. Visning af tre trailere for film, der typisk kan opleves i Biffen.

18.15-18.30: Rundvisning i Musikkens Hus.

18.40-19.40: Lær nogle dansetrin på Det Hem’lige Teater.

20.00: Open Mic-aften på 1000Fryd. Underholdningen kan være alt fra musik til comedy, lyrik eller livshistorier.