Tekst: Mie Louise Nielsen

Mere end hver tredje dansker laver frivilligt arbejde, viser undersøgelser fra blandt andet Altinget.dk og Center For Frivilligt Socialt Arbejde. Frivilligheden stiger, og ny forskning fra Aalborg Universitet viser, at erfaring med frivilligt arbejde på CV’et også kan gavne ens karrieremuligheder. Men udover at frivillighed gavner på CV’et, så gør det også en forskel hos de foreninger og mennesker, man som frivillig er engageret i.

En forening, du blandt andet kan møde her i Aalborg, er Børns Voksenvenner. Her er man som voksen ven med et barn, som mangler kontakt med voksne på den ene eller anden måde. Hos Børns Voksen venner har man blandt andet et projekt kørende, der kaldes ’Projekt Storesøster/Storebror’. Projektet har over de sidste par år haft stigende interesse, men hos Børns Voksenvenner understreges det, at man aldrig kan få for mange reserve-storesøstre- eller brødre, og at der er børn på ventelister.  
Projektet matcher unge mellem 11-15 år sammen med voksne i alderen 20-35 år. Det kan eksempelvis være unge, som mangler en forælder, ikke har så mange voksne i sit netværk, eller som helt simpelt er alene barn og har brug for en reserve storebror eller storesøstre. Som frivillig hos Børns Voksenvenner vil du blive matchet med et ’barn’, som har samme interesse som dig selv.

En voksenven er en person, som på uselvisk baggrund ønsker at give et barn en sjovere og rigere verden’, fortæller foreningen Børns Voksenvenner på deres hjemmeside. Projektet er altså frivilligt, hvilket også betyder, at du ikke modtager løn, men bliver rigere på oplevelser. Oftest vil du som voksenven mødes med dit ’barn’ to til fire gange om måneden, og hvad I finder på af aktiviteter, er mere eller mindre op til jer og jeres interesser. Eksempelvis fortæller Morten, der læser til socialrådgiver, at i hans venskab laver de det, der er stemning for. Ofte bruger de tid på at lave mad sammen, men det kan også være, at de tager en tur i biografen, ud at spille minigolf, gamer, eller bare hygger sammen.
Det er ikke så vigtigt, hvad du som voksenven laver sammen med dit ’barn’, men ”hvis man føler man har noget at give af, så er det her en god måde at gøre det på”, fortæller Kasper, der læser sociologi.
Fælles for både Morten og Kasper er, at de er voksenven for et ungt menneske, som har et snævert netværk og mangler en form for mandlig figur i deres netværk.

Venskabet giver mere end man forventer, og udover at man, som Morten fortæller er ’med til at give en bedre start på livet for et ungt menneske’, så vil man også selv komme til at opleve en forskel på sig selv. Hos Børns Voksenvenner kan man se afkastet i den tid, man investerer, og som frivillig vil du selv skabe et større netværk. Både Morten og Kasper fortæller, at foreningen har et kæmpe netværk, og at de mange forskellige events som foreningen arrangerer, også beriger dem med et større netværk og venskaber blandt andre frivillige på deres egen alder.   
Hos Børns Voksenvenner gør man også meget ud af, at de forskellige børn og unge skal møde hinanden. Derfor arrangerer de blandt andet ture i Aalborg Klatrepark, en tur på stadion, og tit har de også fribilletter til biografen, svømmehallen og streetmekka.

For Morten og Kasper blev det lige præcis Børns Voksenvenner, som de skulle være frivillig i, fordi de begge gerne ville give et ungt menneske en bedre tilværelse. For Mortens vedkommende har han været ven med den samme i mere end tre år, og eftersom at hans ’barn’ nu er så stor og er kommet på efterskole, er deres venskab gået ud over organisationen.
Kasper fortæller også, at man hos Børns Voksenvenner ved, at det virker, og han er ikke i tvivl om, at han er med til at gøre en forskel. Kasper slutter af med at fortælle, at foreningen er nem at blive en del af, og ”De ting jeg laver sammen med mit ’barn’, er jo næsten de samme ting som jeg laver med en ven, og jeg kan hvert fald ikke få for mange venner”.

 

Hvorfor skal du vælge at blive frivillig?
  • Få udbygget dit netværk
  • Mød andre engagerede mennesker
  • Gør en forskel for andre- og dig selv
  • Prøv kræfter med nye opgaver, og styrk dine kvalifikationer
  • Stå stærkere i forhold til et kommende job