Forhenværende uddannelsespolitiske ordfører for Studentersamfundet og tidligere medlem af AAU’s bestyrelse, Søren Valgreen Knudsen, tager os på en rejse gennem tiden og fortæller om det studenterpolitiske arbejde under sin studietid.

Tekst: Alexander Kokkedal

Foto: Rikke Sønderby Nielsen

Studentersamfundet på Aalborg Universitet blev stiftet i 1991 ved sammenlægningen af foreningerne Studenterrådet og Moderate Studenter. S-et, som foreningen kaldes i daglig tale, er en studenterpolitisk forening, hvis holdninger bliver demokratisk fastlagt på det månedlige Studenterforum, som alle medlemmer af foreningen kan deltage i.

Udover de typiske emner til diskussion (f.eks. SU-politik og studiemiljø) har den sidste årrække også budt på flere uddannelsespolitiske tiltag fra regeringen og Folketinget, som S-et har skullet tage stilling til: Heriblandt centralt styret dimensionering, der satte loft over optagelse på uddannelser; fremdriftsreformen, der skulle få studerende hurtigere gennem studiet; og uddannelsesloftet, der begrænsede adgangen til dobbeltuddannelse.

S-et har stillet sig imod alle tre, hvor kampen mod dimensionering og fremdrift kom på tapetet i hhv. 2014 og 2015, hvor Søren Valgreen Knudsen var AAU-studerende. Han dimitterede fra Københavns Universitet med en bachelor i Sociologi i 2009, men skiftede gear og søgte i 2010 ind på den nystartede medicinuddannelse på AAU.

Under studietiden var han studenterpolitisk aktiv både på SUND-fakultetet, men også som uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet, medlem af Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune og medlem i AAU’s bestyrelse. Efter dimission er Søren Valgreen Knudsen stadigvæk politisk aktiv, i dag som folketingskandidat for Socialdemokratiet. Han fortæller om det studenterpolitiske arbejde i årene på AAU og om sine politiske ambitioner.

IMG_1561

S-et trængte til politisk saltvandsindsprøjtning

Da Søren Valgreen Knudsen flyttede til Aalborg for at læse Medicin, blev han hurtigt glad for gruppearbejdet, men det store netværk savnede han. Af den grund så han sig om efter frivilligt foreningsarbejde i sundhedsorganisationer. I forbindelse med universitetsvalget på hans 1. semester blev han foreslået at stille op til studienævnet, hvor han blev valgt ind og kunne præge medicinstudiet på AAU, der i opstarten skulle bevise sin berettigelse.

”Der var en pionerånd på Medicinstudiet i de år; det var spritnyt, og der var ret meget had imod, at der skulle komme en lægeuddannelse til Aalborg. Mange af de gamle læger syntes, at AAU var et andetrangsuniversitet, og at man ikke kunne bruge det, så vi var meget opsat på at vise dem, at AAU ikke bare var lige så god, men bedre end dem,” fortæller Søren Valgreen Knudsen. Han blev senere ruskoordinator og fik ad den vej stiftet bekendtskab med Studentersamfundet, der i hans optik haltede bagefter politisk.

”Studentersamfundets studenterpolitiske del var i de år ret svag, for der var meget få aktive og en stor arbejdsbelastning, så mange gik ned med stress,” siger Søren Valgreen Knudsen.

”Der skete alt for meget til, at de par stykker, der var tilbage i det studenterpolitiske miljø, kunne lave et ordentligt stykke arbejde. Det kunne Studentersamfundet godt se var noget rod, og derfor etablerede vi en ny gren i Studentersamfundet, som kun skulle arbejde med studenterpolitik, som vi kaldte Studenterpolitisk Direktion,” fortæller han.

”Idéen var, at vi fik en masse kompetente, på universitetet bredt funderede folk ind i en arbejdsgruppe, som var med til at lave politikudvikling og orientere sig om, hvad der skete i baglandet på de enkelte studiemiljøer, så det kunne tages op med universitetsledelsen, men også så man stod mere slagkraftigt,” fortsætter Søren Valgreen Knudsen.

Face to face med fremdrift

Ved universitetsvalget i 2012 stod S-et uden nogen oplagt kandidat til AAU’s bestyrelse. Da Søren Valgreen Knudsen var kendt af Studentersamfundet og havde været aktiv på SUND’s forskellige foreninger, blev han også her foreslået at stille op. Han blev valgt ind og sad i universitetets øverste organ i en spændende periode præget af bl.a. CREATE’s indvielse i 2014 og dimensionering af uddannelser samme år.

”Den første store kamp var fremdriftsreformen, som kom lidt ud af det blå og for mig at se er en enormt uretfærdig reform, for i stedet for at kigge på strukturelle tiltag går den ind og rammer det enkelte individ. Det er en helt forkert måde at arbejde med reformer på,” siger Søren Valgreen Knudsen.

”På Aalborg Universitet var en særlig udfordring ved fremdriftsreformen, at vores studerende ikke i lige så høj grad kommer fra hjem, hvor man er vant til uddannelse. Her er der mange flere folk, der kommer fra faglærte og ufaglærte familier, og vi ved bare, at det tager længere tid at komme ind i den akademiske verden,” siger Søren Valgreen Knudsen. Han fremhæver, at AAU-studerende til gengæld kommer efter det i løbet af studietiden og i længden klarer sig mindst lige så godt som andre studerende.

Det studenterpolitiske liv på AAU var i de år ikke klar til at tage imod fremdrift. Det var gået godt i mange år op til det, og i fredstider hvæsser man ikke sværdene.

”Mange problemer kom væltende, og så måtte vi prøve at organisere os, og der var fremdrift jo en god måde at rette opmærksomhed mod, at der var noget i vælten, og at de studerende gerne skulle gå ind og interessere sig for, hvad der skete landspolitisk, som faktisk påvirkede deres hverdag,” beretter Søren Valgreen Knudsen.

Aktion blev en fesen sag

Det er forskelligt, i hvor høj grad der lyttes til de studerende på de forskellige universiteter og i de forskellige organer. Valgreen Knudsen opfattede universitetsbestyrelsen i starten af sin studietid som værende uinteresseret i de studerendes holdninger.

”I universitetsbestyrelsen var det min oplevelse, at man ikke havde lyttet til de studerende i en række år, inden vi kom. Mest af alt fordi, at de stakkels studerende, der sad der før mig, ikke havde haft netværket, der skulle til for at få en stærk stemme derinde. Det er immervæk noget andet, når du har ti folk, der laver politikpapirer og analyser, end når du sidder helt alene med det hele,” fortæller Søren Valgreen Knudsen.

Et spørgsmål var så også det rent taktiske, hvordan man skulle gøre opmærksom på de studerendes interesser og kamp. Mange kan sikkert nikke genkendende til valget mellem en reformistisk og en aktivistisk tilgang. Den sidste havde S-et ikke så stor succes med under Valgreen Knudsens tid på AAU.

”Vi prøvede at lave en aktion omkring uddannelsesbesparelser, hvor vi ville gå ind på rektors kontor og skælde ud, men ikke særligt mange studerende var interesserede i det, og da vi kom derop, stod rektor klar med chokolade og kaffe. Så var det lidt en fesen sag,” beretter Søren Valgreen Knudsen.

”Vores indtryk var ret hurtigt, at de studerende på AAU ikke var så aktivistiske som fx i nogle miljøer på Københavns Universitet. Det tror jeg også blev meget godt bekræftet i den politik, vi lavede, hvor vi var lidt kritiske over for, hvad man nationalt lavede af store aktioner. De år, jeg var der, kunne vi godt lide at lave forhandlingen,” fortsætter han.

Politiske ambitioner fremadrettet

I dag har Søren Valgreen Knudsen sit job som læge og klinisk assistent i Psykiatrien, hvor han også skriver sin ph.d., og ved siden af dette er han opstillet til folketingsvalget i 2019 på Socialdemokratiets liste, hvor han håber på at kunne gøre mere for uddannelses- og ungepolitik – et område, han regner sit eget parti for at have negligeret. Manglende interesse for unges forhold har efter Valgreen Knudsens opfattelse haft triste resultater.

”Man snakker nogle gange om generationskontrakter, hvor hver generation arbejder for at skabe bedre vilkår for sine børn. Det meste tyder på, at den kontrakt ikke holder mellem vores forældres generation og vores generation. Det er fuldstændig tydeligt på uddannelsesområdet,” fortæller Søren Valgreen Knudsen.

Valgreen Knudsen hører til de socialdemokrater, der blev skuffede under forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt med finansminister Bjarne Corydon. Ungdommen er blevet snydt for en egentlig socialdemokratisk ideologi, mener han.

”Mange unge mennesker i dag har aldrig oplevet socialdemokratisme. De har oplevet Andres Fogh fra år 2001, så Lars Løkke, en tur med Helle og Corydon og derefter tilbage til Lars Løkke, så det er svært at overbevise folk om, at der ligger en ideologi her, som for mig at se er den eneste, der i bund og grund har noget at tilbyde unge mennesker,” siger Søren Valgreen Knudsen.

”Jeg tænker på en fremtid, som ikke bare er Liberal Alliances ’hver mand for sig selv’, eller Alternativets… jeg ved ikke helt, hvad Alternativet laver, men det er i hvert fald ikke sammenhængende eller involverer grundlæggende politiske strukturer omkring boligmiljø, arbejdsmiljø og uddannelse,” insisterer han.

Søren Valgreen Knudsen
Stilling: Læge og klinisk assistent ved Psykiatrien i Region Nordjylland

Uddannelse: B.A. i Sociologi fra Københavns Universitet i 2009, cand.med. fra Aalborg Universitet i 2016

Poster gennem tiderne: Næstformand i Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune, uddannelsespolitisk ordfører i Studentersamfundet, medlem af Aalborg Universitets bestyrelse, næstformand i FADL Aarhus’ repræsentantskab

Øvrigt: Folketingskandidat for Socialdemokratiet