Tekst: Martin Ingversen

Et ki(c)k ind i fremtiden
Aalborg studerende for bæredygtig udvikling (SDG-udvalget) er et udvalg under Studentersamfundet ved Aalborg Universitet, der har til formål at fremme dagsorden “2030 Agenda for bæredygtig udvikling” på Aalborg Universitet i fællesskab med studerende, ansatte og ledelse. Gruppens lidenskab og interesse er at implementere FN’s verdensmål på Aalborg universitet så det bliver en integreret del af Aalborg Universitets tilgang til undervisning, problembaseret projektarbejde, forskning og organisation. Derudover er der stor lidenskab for at oplyse og engagere de studerende og ansatte om verdens målene. Dette blandt andet gennem planlægning og afholdelse af arrangementer samt indgåelse i relevante partnerskaber.

Kærlighed til Verdensmålene
Som uddannelsesinstitution, har Aalborg Universitet en unik mulighed for at fremtidssikre samfundet, ved at arbejde med bæredygtig udvikling i både miljømæssige-, sociale- og økonomiske forhold. Aalborg Universitet vil være konkurrencedygtig og tidssvarende, idet særligt erhvervslivet efterspørger dimittender, der kan forholde sig til og arbejde med bæredygtighed. Aalborg universitet kan stolte bryste sig af, at være PBL orienteret hvilket giver dem en unikt konkurrencemæssig fordel.

‘’Vi arbejder for, at Aalborg universitet kan være lige så kendt for deres implementerede verdensmål som en bindende led i deres undervisnings tilgang’’.

Der arbejdes ligeledes for, at Aalborg generelt bliver et grønnere campus, hvor der er forlegenhed til natur og kærlighed til bæredygtighed. Målet i organisationen er, at Aalborg Universitet kan og bør sætte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen, så vi kan være med til at løfte verdens udfordringer. For vi mennesker står overfor en ny dannelsesprocess med vores interaktion med moderjord. Paradigmet med vækst og økonomi har efterhånden nået sin grænse – Vi mennesker har bevæget os ind i en antropocentrisk tid, hvor menneskets handlinger forårsager kosmiske betydninger.

Den antropocentriske tid
Udvalgets smukke blomstring startede for 3 måneder siden, hvor formanden Anne-Sofie startede en lille gruppe, hvor mange frivillige hurtig valgte at deltage, inklusiv mig selv. Formålet med arbejdet, er at gå i clinch med Aalborg Universitet, for netop at ændre deres uddannelsesparadigme i en mere bæredygtig retning, samt for at gøre Aalborg Universitet mere bæredygtig i særdeleshed. Efter de første par gange, blev der hurtig fastsat nogle værdier og mål

Tanken om, at vi har bevæget os i en ny tidsepoke, hvor bæredygtighed fylder alle overskrifterne, kan virke skræmmende! Vi har bevæget os i en antropocentrisk tidsepoke, hvor vi udelukkende tror at verden er til for os. Vi har tyvstjålet moder jords krone, og dermed givet os selv enevælde over jordens ressourcer. Vi individer har stået stille med vores dannelse siden demokrati og fri handel blev etableret. Spørgsmål om verdens struktur og tilstand er næppe blevet debatteret og nu er tiden blevet tvunget til at tage en ny retning, hvis ikke vi skal ende med, at moder jord raser imod os.

FN satte tilbage i 2015 17 verdensmål, der skal være med til at rette op på den kaotiske samfundsskabte fremtid. Nogle gange kan man blive helt i tvivl om hvorvidt man skal grine eller græde over den manglende bevidsthed omkring de Verdensmålene. For hvorfor erkender eliten ikke alvoren i Verdensmålene, ja netop fordi de ikke kender til dem! Disse frustrationer har været fundamentet for gruppens kamp og initiativer.

Handlingens berigelse
Udover, at være med til at igangsætte initiativer for et mere bæredygtig universitet, giver gruppen også en indsigt i, at det med at gøre en forskel kommer ikke leveret lige til døren! Det kræver en unik lidenskab for forandring. For at være bæredygtig handler det om, at brænde for udvikling. En bæredygtig udvikling kan man ikke skrive eller læse sig til, man skal derimod handle! Personligt føler jeg selv, en kæmpe motivation idet jeg handler og dermed er med til, at sætte dagsorden for en grønnere studiemiljø.